text

voor Nederland:
Stichting Poetry International
Eendrachtsplein 4
3012 LA Rotterdam
Nederland
tel  +31 (0)10 282 27 77
fax +31 (0)10 444 43 05
gedichtendag@poetry.nl

Poetry International Rotterdam

voor Vlaanderen:
Stichting Lezen Vlaanderen
Frankrijklei 130/4
2000 Antwerpen
België
tel  +32 (0)3 204 10 00
fax +32 (0)3 204 10 09
gedichtendag@stichtinglezen.be

Stichtng Lezen


Activiteiten

Op Gedichtendag 2007 werden in Nederland en Vlaanderen tezamen rond de 300 activiteiten georganiseerd. Ook dit jaar nodigen Stichting Poetry International en Stichting Lezen Vlaanderen boekhandels, bibliotheken, uitgevers, literaire organisaties, scholen en particulieren uit om van Gedichtendag 2008 een succes te maken. Samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Vlaamse instellingen worden gestimuleerd.

Gedichtendagactiviteit aanmelden
U kunt uw activiteit voor Gedichtendag aanmelden via deze website. U deelt dan mee in de publiciteit rond Gedichtendag 2008 doordat uw activiteit wordt opgenomen in het activiteitenovericht op deze site. Daarbij kan een link worden gemaakt naar uw eigen website. Het activiteitenoverzicht wordt vlak voor Gedichtendag onder de aandacht gebracht bij de media.

Tip
-
Geef de activiteit een in het oog springende titel, die liefst in een paar woorden omschrijft wat er gaat gebeuren.
- Misschien is het mogelijk om uw activiteit te koppelen met een activiteit in uw buurland (Nederland dan wel Vlaanderen). Activiteiten die een dergelijke koppeling maken, zullen door ons extra onder de aandacht gebracht worden.

Vraag
Gedichtendag is ooit begonnen als Landelijke Gedichtendag, maar sinds ook Vlaanderen Gedichtendag organiseert is het 'Landelijke' uit de titel verdwenen en is Gedichtendag een feest waarbij zowel Nederland als Vlaanderen de Nederlandstalige poëzie gevierd wordt. Wij willen iedereen die een activiteit organiseert rondom Gedichtendag van harte verzoeken om het in de folders, posters, persberichten e.d. niet over Landelijke Gedichtendag of Nationale Gedichtendag, maar Gedichtendag.

Printbare poster
Wij bieden u een pdf bestand dat u kunt downloaden, invullen en uitprinten. Op die manier kan iedereen zijn eigen activiteit op een Gedichtendagaffiche aankondigen. De poster kan worden uitgeprint op A3 formaat. Als u het bestand opent, verschijnen vanzelf de instructies. Om het bestand te kunnen gebruiken hebt u het gratis programma Acrobat Reader nodig, te downloaden via www.adobe.nl.

printafficheGedichtendag.A3i.pdf